78% completed
  • Przestrzeń
  • Dodatki
  • Ochrona
  • Transport
  • Termin
  • Podsumowanie
Szczegóły dotyczące transportu
Koszty załadunku dla planu to PLN za każdą osobo-godzinę trwania załadunku wykonywanego przez zespół Schowane.pl.
Koszt transportu dla wspomnianego planu to PLN.
Udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania będzie dla nas bardzo pomocne w przypadku gdy chcesz abyśmy zajęli się załadunkiem Twoich rzeczy.
Please fill out the form on the previous page
Najczęściej zadawane pytania

Dlaczego o to pytamy?

Informacje te pozwolą nam się lepiej przygotować do zadania a tym samym sprawnie odebrać i przetransportować Twoje przedmioty do magazynu. Dodatkowo na ich podstawie wyliczamy koszt ewentualnej dopłaty za “trudny” transport. Spokojnie, może się również okazać że żadna dodatkowa opłata nie będzie naliczona.

Jak to działa?

W umówionym terminie pojawią się u Ciebie nasi pracownicy. Jeden z nich wraz z Tobą zweryfikuje czy informacje z ankiety pokrywają się z rzeczywistością. Jeśli tak, to szacowana kwota za usługę stanie się kwotą ostateczną wpisaną do rachunku. W przeciwnym razie nasz pracownik przedyskutuje z Tobą wysokość ostatecznej kwoty i po jej akceptacji zespół przystąpi do pracy.